Συνασπισμός κατά του ευρωπαϊκού «fair share» στις τηλεπικοινωνίες